0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [ಹದಿನೆಂಟು] [Hadineṇṭu]

೧೮

[տասնութ]

೧೮

[տասնութ]

೧೮

[տասնութ]

೭೬

[յոթանասունվեց]

೭೬

[յոթանասունվեց]

೭೬

[յոթանասունվեց]

೫೧

[հիսունմեկ]

೫೧

[հիսունմեկ]

೫೧

[հիսունմեկ]

೪೮

[քառասունութ]

೪೮

[քառասունութ]

೪೮

[քառասունութ]

-
೧೮
[ಹದಿನೆಂಟು]
[Hadineṇṭu]
[տասնութ]
[tasnut’]
-
೭೬
[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Eppattāru]
[յոթանասունվեց]
[yot’anasunvets’]
-
೫೧
[ಐವತ್ತೊಂದು]
[Aivattondu]
[հիսունմեկ]
[hisunmek]
-
೪೮
[ನಲವತ್ತೆಂಟು]
[Nalavatteṇṭu]
[քառասունութ]
[k’arrasunut’]