0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [aštuoniasdešimt penki]

9

[ինը]

9

[ինը]

9

[ինը]

14

[տասնչորս]

14

[տասնչորս]

14

[տասնչորս]

94

[իննսունչորս]

94

[իննսունչորս]

94

[իննսունչորս]

85

[ութանասունհինգ]

85

[ութանասունհինգ]

85

[ութանասունհինգ]

-
9
[devyni]
[ինը]
[iny]
-
14
[keturiolika]
[տասնչորս]
[tasnch’vors]
-
94
[devyniasdešimt keturi]
[իննսունչորս]
[innsunch’vors]
-
85
[aštuoniasdešimt penki]
[ութանասունհինգ]
[ut’anasunhing]