0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [keturiasdešimt keturi]

82

[ութանասուներկու]

82

[ութանասուներկու]

82

[ութանասուներկու]

44

[քառասունչորս]

44

[քառասունչորս]

44

[քառասունչորս]

50

[հիսուն]

50

[հիսուն]

50

[հիսուն]

11

[տասնմեկ]

11

[տասնմեկ]

11

[տասնմեկ]

-
82
[aštuoniasdešimt du]
[ութանասուներկու]
[ut’anasunerku]
-
44
[keturiasdešimt keturi]
[քառասունչորս]
[k’arrasunch’vors]
-
50
[penkiasdešimt]
[հիսուն]
[hisun]
-
11
[vienuolika]
[տասնմեկ]
[tasnmek]