0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [sto]

69

[վաթսունինը]

69

[վաթսունինը]

69

[վաթսունինը]

42

[քառասուներկու]

42

[քառասուներկու]

42

[քառասուներկու]

100

[հարյուր]

100

[հարյուր]

100

[հարյուր]

99

[իննսունինը]

99

[իննսունինը]

99

[իննսունինը]

-
69
[devetinšestdeset]
[վաթսունինը]
[vat’suniny]
-
42
[dvainštirideset]
[քառասուներկու]
[k’arrasunerku]
-
100
[sto]
[հարյուր]
[haryur]
-
99
[devetindevetdeset]
[իննսունինը]
[innsuniny]