0

0

Ujian membaca. Klik angka: [ოთხმოცი] [otkhmotsi]

51

[lima puluh satu]

51

[lima puluh satu]

51

[lima puluh satu]

20

[dua puluh]

20

[dua puluh]

20

[dua puluh]

80

[delapan puluh]

80

[delapan puluh]

80

[delapan puluh]

21

[dua puluh satu]

21

[dua puluh satu]

21

[dua puluh satu]

-
51
[ორმოცდათერთმეთი]
[ormotsdatertmeti]
[lima puluh satu]
-
20
[ოცი]
[otsi]
[dua puluh]
-
80
[ოთხმოცი]
[otkhmotsi]
[delapan puluh]
-
21
[ოცდაერთი]
[otsdaerti]
[dua puluh satu]