0

0

Ujian membaca. Klik angka: [elli üç]

37

[tiga puluh tujuh]

37

[tiga puluh tujuh]

37

[tiga puluh tujuh]

22

[dua puluh dua]

22

[dua puluh dua]

22

[dua puluh dua]

45

[empat puluh lima]

45

[empat puluh lima]

45

[empat puluh lima]

53

[lima puluh tiga]

53

[lima puluh tiga]

53

[lima puluh tiga]

-
37
[otuz yedi]
[tiga puluh tujuh]
-
22
[yirmi iki]
[dua puluh dua]
-
45
[kırk beş]
[empat puluh lima]
-
53
[elli üç]
[lima puluh tiga]