0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [osamdeset i osam]

74

[седумдесет и четири]

74

[седумдесет и четири]

74

[седумдесет и четири]

88

[осумдесет и осум]

88

[осумдесет и осум]

88

[осумдесет и осум]

38

[триесет и осум]

38

[триесет и осум]

38

[триесет и осум]

24

[дваесет и четири]

24

[дваесет и четири]

24

[дваесет и четири]

-
74
[sedamdeset i četiri]
[седумдесет и четири]
[syedoomdyesyet i chyetiri]
-
88
[osamdeset i osam]
[осумдесет и осум]
[osoomdyesyet i osoom]
-
38
[trideset i osam]
[триесет и осум]
[triyesyet i osoom]
-
24
[dvadeset i četiri]
[дваесет и четири]
[dvayesyet i chyetiri]