0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [二十三] [Èrshísān]

10[十]

[десет]

10[十]

[десет]

10[十]

[десет]

23[二十三]

[дваесет и три]

23[二十三]

[дваесет и три]

23[二十三]

[дваесет и три]

31[三十一]

[триесет и еден]

31[三十一]

[триесет и еден]

31[三十一]

[триесет и еден]

6[六]

[шест]

6[六]

[шест]

6[六]

[шест]

-
10[十]
[十]
[Shí]
[десет]
[dyesyet]
-
23[二十三]
[二十三]
[Èrshísān]
[дваесет и три]
[dvayesyet i tri]
-
31[三十一]
[三十一]
[Sānshíyī]
[триесет и еден]
[triyesyet i yedyen]
-
6[六]
[六]
[Liù]
[шест]
[shyest]