0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [সতেরো] [satērō]

৭১

[एकाहत्तर]

৭১

[एकाहत्तर]

৭১

[एकाहत्तर]

৭৬

[शहात्तर]

৭৬

[शहात्तर]

৭৬

[शहात्तर]

১৭

[सतरा]

১৭

[सतरा]

১৭

[सतरा]

৩৯

[एकोणचाळीस]

৩৯

[एकोणचाळीस]

৩৯

[एकोणचाळीस]

-
৭১
[একাত্তর]
[ēkāttara]
[एकाहत्तर]
[Ēkāhattara]
-
৭৬
[ছিয়াত্তর]
[chiẏāttara]
[शहात्तर]
[Śahāttara]
-
১৭
[সতেরো]
[satērō]
[सतरा]
[Satarā]
-
৩৯
[ঊনচল্লিশ]
[Ūnacalliśa]
[एकोणचाळीस]
[Ēkōṇacāḷīsa]