0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [কুড়ি] [kuṛi]

১৩

[तेरा]

১৩

[तेरा]

১৩

[तेरा]

৫১

[एकावन्न]

৫১

[एकावन्न]

৫১

[एकावन्न]

২০

[वीस]

২০

[वीस]

২০

[वीस]

৪০

[चाळीस]

৪০

[चाळीस]

৪০

[चाळीस]

-
১৩
[তের]
[tēra]
[तेरा]
[Tērā]
-
৫১
[একান্ন]
[ēkānna]
[एकावन्न]
[Ēkāvanna]
-
২০
[কুড়ি]
[kuṛi]
[वीस]
[Vīsa]
-
৪০
[চল্লিশ]
[calliśa]
[चाळीस]
[Cāḷīsa]