0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [kaksikymmentäneljä]

18

[अठरा]

18

[अठरा]

18

[अठरा]

13

[तेरा]

13

[तेरा]

13

[तेरा]

24

[चोवीस]

24

[चोवीस]

24

[चोवीस]

36

[छ्त्तीस]

36

[छ्त्तीस]

36

[छ्त्तीस]

-
18
[kahdeksantoista]
[अठरा]
[Aṭharā]
-
13
[kolmetoista]
[तेरा]
[Tērā]
-
24
[kaksikymmentäneljä]
[चोवीस]
[Cōvīsa]
-
36
[kolmekymmentäkuusi]
[छ्त्तीस]
[Chttīsa]