0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [отыз] [otız]

86

[शाऐंशी]

86

[शाऐंशी]

86

[शाऐंशी]

79

[एकोणऐंशी]

79

[एकोणऐंशी]

79

[एकोणऐंशी]

54

[चौपन्न]

54

[चौपन्न]

54

[चौपन्न]

30

[तीस]

30

[तीस]

30

[तीस]

-
86
[сексен алты]
[seksen altı]
[शाऐंशी]
[Śā'ainśī]
-
79
[жетпіс тоғыз]
[jetpis toğız]
[एकोणऐंशी]
[ēkōṇa'ainśī]
-
54
[елу төрт]
[elw tört]
[चौपन्न]
[Caupanna]
-
30
[отыз]
[otız]
[तीस]
[Tīsa]