0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [quarenta e sete]

47

[सत्तेचाळीस]

47

[सत्तेचाळीस]

47

[सत्तेचाळीस]

52

[बावन्न]

52

[बावन्न]

52

[बावन्न]

32

[बत्तीस]

32

[बत्तीस]

32

[बत्तीस]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

83

[त्र्याऐंशी]

-
47
[quarenta e sete]
[सत्तेचाळीस]
[Sattēcāḷīsa]
-
52
[cinquenta e dois]
[बावन्न]
[Bāvanna]
-
32
[trinta e dois]
[बत्तीस]
[Battīsa]
-
83
[oitenta e três]
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]