0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [siebzig]

70

[sytti]

70

[sytti]

70

[sytti]

85

[åttifem]

85

[åttifem]

85

[åttifem]

78

[syttiåtte]

78

[syttiåtte]

78

[syttiåtte]

100

[hundre]

100

[hundre]

100

[hundre]

-
70
[siebzig]
[sytti]
-
85
[fünfundachtzig]
[åttifem]
-
78
[achtundsiebzig]
[syttiåtte]
-
100
[hundert]
[hundre]