0

0

Test czytania. Kliknij liczbę: [สี่สิบเอ็ด]

41

[czterdzieści jeden]

41

[czterdzieści jeden]

41

[czterdzieści jeden]

46

[czterdzieści sześć]

46

[czterdzieści sześć]

46

[czterdzieści sześć]

27

[dwadzieścia siedem]

27

[dwadzieścia siedem]

27

[dwadzieścia siedem]

12

[dwanaście]

12

[dwanaście]

12

[dwanaście]

-
41
[สี่สิบเอ็ด]
[czterdzieści jeden]
-
46
[สี่สิบหก]
[czterdzieści sześć]
-
27
[ยี่สิบเจ็ด]
[dwadzieścia siedem]
-
12
[สิบสอง]
[dwanaście]