0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [opt]

8

[எட்டு]

8

[எட்டு]

8

[எட்டு]

20

[இருபது]

20

[இருபது]

20

[இருபது]

70

[எழுபது]

70

[எழுபது]

70

[எழுபது]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

-
8
[opt]
[எட்டு]
[Eṭṭu]
-
20
[douăzeci]
[இருபது]
[Irupatu]
-
70
[şaptezeci]
[எழுபது]
[Eḻupatu]
-
39
[treizeci şi nouă]
[முப்பத்தி ஒன்பது]
[Muppatti oṉpatu]