0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [తొంభై ఏడు] [Tombhai ēḍu]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

71

[எழுபத்து ஒன்று]]

71

[எழுபத்து ஒன்று]]

71

[எழுபத்து ஒன்று]]

88

[எண்பத்து எட்டு]

88

[எண்பத்து எட்டு]

88

[எண்பத்து எட்டு]

-
97
[తొంభై ఏడు]
[Tombhai ēḍu]
[தொண்ணூற்று ஏழு]
[Toṇṇūṟṟu ēḻu]
-
21
[ఇరవై ఒకటి]
[Iravai okaṭi]
[இருபத்தி ஒன்று]
[Irupatti oṉṟu]
-
71
[డెబ్బై ఒకటి]
[Ḍebbai okaṭi]
[எழுபத்து ஒன்று]]
[Eḻupattu oṉṟu]]
-
88
[ఎనభై ఎనిమిది]
[Enabhai enimidi]
[எண்பத்து எட்டு]
[Eṇpattu eṭṭu]