0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [ዘጠና ዘጠኝ] [zet’ena zet’enyi]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

-
34
[ሰላሣ አራት]
[selaša ārati]
[สามสิบสี่]
-
24
[ሃያ አራት]
[haya ārati]
[ยี่สิบสี่]
-
99
[ዘጠና ዘጠኝ]
[zet’ena zet’enyi]
[เก้าสิบเก้า]
-
93
[ዘጠና ሶስት]
[zet’ena sositi]
[เก้าสิบสาม]