0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [seitsekümmend]

84

[แปดสิบสี่]

84

[แปดสิบสี่]

84

[แปดสิบสี่]

70

[เจ็ดสิบ]

70

[เจ็ดสิบ]

70

[เจ็ดสิบ]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

92

[เก้าสิบสอง]

92

[เก้าสิบสอง]

92

[เก้าสิบสอง]

-
84
[kaheksakümmend neli]
[แปดสิบสี่]
-
70
[seitsekümmend]
[เจ็ดสิบ]
-
66
[kuuskümmend kuus]
[หกสิบหก]
-
92
[üheksakümmend kaks]
[เก้าสิบสอง]