0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [پندرہ]‬

‫15

[สิบห้า]

‫15

[สิบห้า]

‫15

[สิบห้า]

‫84

[แปดสิบสี่]

‫84

[แปดสิบสี่]

‫84

[แปดสิบสี่]

‫11

[สิบเอ็ด]

‫11

[สิบเอ็ด]

‫11

[สิบเอ็ด]

‫24

[ยี่สิบสี่]

‫24

[ยี่สิบสี่]

‫24

[ยี่สิบสี่]

-
‫15
[پندرہ]‬
[สิบห้า]
-
‫84
[چوراسی]‬
[แปดสิบสี่]
-
‫11
[گیارہ]‬
[สิบเอ็ด]
-
‫24
[چوبیس]‬
[ยี่สิบสี่]