0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [باسٹھ]‬

‫4

[สี่]

‫4

[สี่]

‫4

[สี่]

‫82

[แปดสิบสอง]

‫82

[แปดสิบสอง]

‫82

[แปดสิบสอง]

‫62

[หกสิบสอง]

‫62

[หกสิบสอง]

‫62

[หกสิบสอง]

‫64

[หกสิบสี่]

‫64

[หกสิบสี่]

‫64

[หกสิบสี่]

-
‫4
[چار]‬
[สี่]
-
‫82
[بیاسی]‬
[แปดสิบสอง]
-
‫62
[باسٹھ]‬
[หกสิบสอง]
-
‫64
[چونسٹھ]‬
[หกสิบสี่]