0

0

Okuma testi. Sayıya tıklayın: [šezdeset i dva]

98

[doksan sekiz]

98

[doksan sekiz]

98

[doksan sekiz]

62

[altmış iki]

62

[altmış iki]

62

[altmış iki]

78

[yetmiş sekiz]

78

[yetmiş sekiz]

78

[yetmiş sekiz]

87

[seksen yedi]

87

[seksen yedi]

87

[seksen yedi]

-
98
[devedeset i osam]
[doksan sekiz]
-
62
[šezdeset i dva]
[altmış iki]
-
78
[sedamdeset i osam]
[yetmiş sekiz]
-
87
[osamdeset i sedam]
[seksen yedi]