• Language schools worldwide
    با ایستگاه های رادیوئی بین المللی مهارت های شنیداری و تلفظ خود را تقویت کنید

پخش رایگان ایستگاه های رادیوئی بین المللی
مهارت های زبانی غیرانفعالی خود را تقویت کنید.


گوش دادن به ایستگاه های رادیوئی یا انتخاب زبانی دیگر از منوی اصلی

English UK

German

Spanish

اطلاعیه حقوقی درباره علائم تجاری

تمامی اسامی، نام ها و برندها دارائی مالکین مربوطه محسوب می شود. تمامی اسامی سرویس ها، محصولات و شرکت های مورد استفاده در این وب سایت تنها به منظور شناسائی این موارد است. استفاده از این اسامی، لوگوها و برندها به معنی تایید این موارد نیست.به راحتی می توانید با 50LANGUAGES زبان جدیدی یاد بگیرید! از بین بیش از 50 زبان و از طریق زبان مادری خود زبان مورد علاقه خود را یاد بگیرید.