50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/07/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмненоilma ühegi / kahtlemata  
2.13 [тринайсет]13 [ ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка? ekskursioon lõppeb?  
4.31 [трийсет и едно]31 [kolmkümmend ]  
5.Къде е тоалетната? on WC? / tualett?  
6.Ние търсим аптека. otsime apteeki.  
7.напред  
8.Трябва ми двойна стая.Mul on vaja tuba.  
9.почиствам / puhtaks tegema  
10.Филмът е съвсем нов.See film täiesti uus.  
11.вероятно той днес няма да дойдеarvatavasti ta täna tule  
12.12 [дванайсет]12 [ ]  
13.Автомобилните гуми са черни.Rehvid on .  
14.Долу е мазето.All on .  
15.Спoред мен това е грозно.Ma , et see on inetu.