50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/24/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jsme tady.Mi vagyunk.  
2.zezhora  
3.Už rok jsem nezaměstnaný / nezaměstnaná.Már éve munkanélküli vagyok.  
4.studuje v BerlíněBerlinben  
5.On mluví anglicky.Ő beszél.  
6.Co je v televizi? van a televízióban?  
7.Kde jsou nosorožci? vannak az orrszarvúk?  
8.Jsou ještě vstupenky do divadla?Vannak még jegyek a ?  
9.Jste z Asie?Ön Ázsiából jön? / ázsiai?  
10.prodávat se ziskem elad  
11.brzy ránokora / reggelenként korán  
12.velmi mnoho lidínagyon ember  
13.Co dávají dnes v kině?Mi megy ma a ?  
14.může býtez  
15.Kdy přijede vlak do Amsterdamu?Mikor érkezik meg a Amszterdamba?