50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


06/26/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Kdy budeme na hranici?Mikor a határra?  
2.5 [pět]5 [ ]  
3.Jak dlouho jste už nemocný?Mióta ?  
4.Je čtvrt na čtyři.negyed négy  
5.Kdy začíná představení?Mikor kezdődik előadás?  
6.Dejte mi, prosím, menší bankovky.Kérem adjon kiscímletű bankjegyeket.  
7.raději piji kávuinkább kávét  
8.Kde je baterie? van egy elem?  
9.Chci si koupit noviny.Egy akarok venni.  
10.Potřebuji psací stůl a polici.Szükségem van íróasztalra és egy polcra.  
11.německá historie / dějiny Německaa történelem  
12.Tam je restaurace. van egy vendéglő.  
13.cítit se dobřejól magát  
14.nezřídkanem  
15.Kde jsou tučňáci?Hol vannak a ?