50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


11/27/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Musíte počkat.Várnia .  
2.ještě jednou / znovumég egyszer /  
3.V této zemi je příliš mnoho nezaměstnaných.Ebben az országban túl sok van.  
4.Zavezte mě na tuto adresu.Kérem, el erre a címre!  
5.Myslím, že toto je mé místo.Azt hiszem, ez én helyem.  
6.Hlavní města jsou velká a hlučná.A fővárosok nagyok és .  
7.Ukažte mi to, prosím, na mapě.Kérem mutassa meg a !  
8.vydat se (na cestu)  
9.v horách / na horácha  
10.odnést na poštu / poslatpostára  
11.poslat pro doktora / lékaředoktort / hivat  
12.vyhrát sedm ku pěti7 : 5-re  
13.Kolik váží tento balík?Milyen nehéz a ?  
14.Pátý měsíc je květen.Az ötödik hónap a .  
15.matkaaz