50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


06/28/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.celé městoaz egész  
2.Tamten park se mi líbí.A park tetszik nekem.  
3.musí se pracovat / dělat kell  
4.Kde je možné koupit známky? lehet bélyeget vásárolni?  
5.Chci koupit nějakou knihu. könyvet akarok vásárolni.  
6.dnes odpoledne délután  
7.ptám se sám sebe, proč / pokládám si otázku, pročazt magamtól, hogy miért  
8.čtvrt roku negyed év  
9.Jdeme do obchodního domu? egy áruházba?  
10.Ukážu vám to. önnek.  
11.je mi teplo / horko van  
12.Chtěl bych raději něco levnějšího. olcsóbbat szeretnék.  
13.Vidíš tu vesnici?Látod ott a ?  
14.Správně! / To souhlasí! ! / Úgy van!  
15.Stala se nehoda.Történt egy .