50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


01/29/2023
36
0
0:00 sec
Yes
Test 36      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.Trebamo pizzu i špagete.私達はピザとスパゲッティが必 です。 
2.platiti dug彼の借金を払  
3.jedne večeriある  
4.Je li restoran otvoren? トランは開いていますか。 
5.Može li se ovdje iznajmiti ležaljku?ここでビーチチェアをレ タルできますか? 
6.Ja ne volim masline. リーブは嫌いです。 
7.treba mu novca はお金が必要だ 
8.Gdje su medvjedi? どこですか? 
9.ošišati se髪を切ら る 
10.Ja bih rado surfao / surfala.サーフィンが たいです。 
11.na udaljenosti od少し離れた に 
12.15 [petnaest]15 [十
13.Naručen sam kod liječnika u deset sati.10時に 約があります。 
14.Gdje je perilica rublja? 濯機はどこですか? 
15.Hoćemo li se odvesti do plaže? に行きましょうか?