50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


07/01/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.Kolike su pristojbe?手数料 いくらですか? 
2.mirno spavati静か 眠る 
3.Mogu li dobiti račun?領収書を らえますか。 
4.s lijeva na desno左か 右 
5.Danas ne radim.私は今 は働きません。 
6.sjesti u kola / ući u auto車に乗   
7.po mojem mišljenju私の見方 /  の意見からすると 
8.U zoološkom vrtu動物園  
9.Pogledaj na sat kako je kasno / koliko je sati!時計でどれだけおそいか見て らん。 
10.sve manje益々 なくなる 
11.London je glavni grad.ロンド は首都です。 
12.Gdje je sljedeća benzinska postaja?一番近 ガソリンスタンドはどこですか? 
13.45 [četrdeset i pet]45 [四 五] 
14.Proljeće, ljeto, 夏、 
15.na prodaju り物