50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Osnovni:


07/08/2020
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Idi na test:

0/15

Klikni na riječ!
1.Htio / htjela bih oprati ruke. umyć ręce.  
2.u dobi od pedeset godinaw wieku pięćdziesięciu  
3.Kakva sreća!Co szczęście!  
4.Učim engleski.(Ja) Uczę się .  
5.Imam foto-aparat. aparat fotograficzny.  
6.Ja pijem čaj. herbatę.  
7.Htio / htjela bih čaj.Poproszę .  
8.Imam kivi i lubenicu.Mam kiwi i .  
9.Gdje je turistički ured? jest informacja turystyczna?  
10.Tražimo mesnicu.Szukamy mięsnego.  
11.posjetiti kogaskładać komuś  
12.Upravo čitam ovu knjigu. czytam tę książkę.  
13.Idite do luke.Proszę pójść do . / Niech pan / pani idzie do portu.  
14.62 [šezdeset i dva]62 [ dwa]  
15.Osmi mjesec je kolovoz.Ósmy miesiąc sierpień.