50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/22/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.hele byencelé  
2.Jeg liker den parken der.Tamten se mi líbí.  
3.man må arbeide se pracovat / dělat  
4.Hvor kan jeg kjøpe frimerker?Kde možné koupit známky?  
5.Jeg skal kjøpe ei bok.Chci koupit knihu.  
6.i ettermiddag odpoledne  
7.jeg lurer på hvorforptám se sebe, proč / pokládám si otázku, proč  
8.et kvartal roku  
9.Skal vi gå til butikken? do obchodního domu?  
10.Jeg skal vise deg.Ukážu to.  
11.Jeg er varm.je teplo / horko  
12.Jeg ville gjerne ha noe billigere.Chtěl bych něco levnějšího.  
13.Ser du landsbyen der borte? tu vesnici?  
14.Riktig! / Det stemmer!Správně! / souhlasí!  
15.Det har skjedd en ulykke.Stala se .