50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/29/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan man leie en båt her?ここで ートをレンタルできますか? 
2.Uttalen din er veldig bra. たの発音はとても良いです。 
3.litt tålmodighet 気 
4.Du kan også ta trikken.市電 も行けます。 
5.Januar, februar, mars, 、二月、三月、 
6.Du trenger en stor koffert.あなたには大きなスーツケースが必 です。 
7.å ha undervisning授業があ  
8.Hvor er slottet?お城はどこです ? 
9.Jeg liker den hagen der.あそこの庭が気に入り した。 
10.Jeg kommer straks.すぐ来ま 。 
11.Jeg trenger et (by)kart. は市街地図が必要です。 
12.Ikke glem reisepasset.パスポートを忘 ないように! 
13.Jeg ville gjerne leie en bil.私は車 借りたいです。 
14.Legen kommer snart.医者 すぐに参ります。 
15.Er vannet varmt?水は暖か ですか?