50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/31/2023
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Jeg skal kjøpe frukt og grønnsaker.果物 野菜を買いたいです。 
2.Når går den siste T-banen?地下鉄の 電は何時ですか? 
3.Kan du ta bagasjen min?荷物を ってください。 
4.Hvilken buss går til sentrum?中心部への スはどれですか? 
5.noe godt何かいいも  
6.en alvorlig ulykke い事故 
7.hele uka igjennom 間ずっと 
8.å drikke av et glass ラスから飲む 
9.den / det tredje 人目 
10.Jeg ønsker en guide som snakker italiensk.イタリア語を話すガイドさ がいいです。 
11.opp og ned上と  
12.på / om ettermiddagen午後  
13.Vi leter etter en sportsforretning. ポーツ店を探しています。 
14.Det er elevene.こちら 生徒です。 
15.Jeg er ikke sulten.私は空腹で ない