50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/29/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Hvor mye koster det i gebyr?手数料 いくらですか? 
2.å sove rolig静か 眠る 
3.Kan jeg få regningen?領収書を らえますか。 
4.fra venstre mot høyre左か 右 
5.I dag jobber jeg ikke.私は今 は働きません。 
6.å sette seg inn i bilen車に乗   
7.etter min oppfatning / mening私の見方 /  の意見からすると 
8.I dyreparken動物園  
9.Se etter hva klokken er!時計でどれだけおそいか見て らん。 
10.stadig mindre益々 なくなる 
11.London er en hovedstad.ロンド は首都です。 
12.Hvor er nærmeste bensinstasjon?一番近 ガソリンスタンドはどこですか? 
13.45 [førtifem]45 [四 五] 
14.Våren, sommeren, 夏、 
15.til salgs り物