50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/29/2023
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Jeg ville gjerne få vaske hendene.Мне хотелось бы руки.  
2.i en alder av femti årОколо пятидесяти / в возрасти пятидесяти лет  
3.For et hell!Что за счастье! Вот так !  
4.Jeg lærer engelsk. учу английский.  
5.Jeg har et fotoapparat. меня есть фотоаппарат.  
6.Jeg drikker te.Я пью .  
7.Jeg vil gjerne ha en te.Я хотел / хотела бы чашку чая.  
8.Jeg har en kiwi og en melon.У меня есть киви дыня.  
9.Hvor er turistinformasjonen? тут туристическое бюро?  
10.Vi leter etter en kjøttforretning.Мы мясной магазин.  
11.å avlegge et besøk hos noen кому-либо визит  
12.Jeg holder på å lese denne boken. я читаю эту книгу.  
13.Gå til havna.Сходите в .  
14.62 [sekstito]62 [шестьдесят ]  
15.Den åttende måneden er august. месяц - август.