50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


08/16/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy to muzeum jest otwarte w czwartki?Is the museum open on ?  
2.Chcę iść do kiosku, kupić gazetę.I want to go the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper.  
3.Chciałbym / Chciałabym pokój z prysznicem.I would a room with a shower.  
4.Ależ, to wspaniale! simply grand!  
5.Japonia leży w Azji.Japan in Asia.  
6.jes tdokładnie 5 godzina exactly 5 o'clock  
7.Mieć ochotę nato a mind to / to feel like  
8.Oni / one uczą się rosyjskiego.They learn .  
9.Proszę na rogu skręcić w lewo.Take a left at the .  
10.Dzień dobry!Good morning! / do you do?  
11.Siódmy dzień to niedziela.The seventh day is .  
12.złamać sobie nogęto one's leg  
13.Jak długo trwa podróż do Berlina?How long the journey to Berlin take?  
14.Proszę o pokwitowanie / paragon.Please give me a .  
15.mieć własny samochódto have one's car