50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


12/09/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Musi Pan poczekać. will have to wait.  
2.jeszcze raz / od nowaonce  
3.W tym kraju jest za dużo bezrobotnych.There too many unemployed people in this country.  
4.Proszę mnie zawieźć pod ten adres.Drive to this address.  
5.To jest chyba moje miejsce.I think this my seat.  
6.Stolice są duże i głośne.Capital cities are big and .  
7.Proszę pokazać mi to na mapie.Please show to me on the map.  
8.zabierać się w drogęto set for  
9.w górachin the  
10.zanosić na pocztę mail  
11.wzywać lekarzato send for doctor  
12.wygrywać siedem do pięciuto win by goals to five  
13.Ile waży ta paczka? heavy is the package?  
14.Piąty miesiąc to maj.The month is May.  
15.matkathe