50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


08/16/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Dokumenty, proszę.Kérem az !  
2.Ten film był interesujący.A film érdekes .  
3.Poproszę bilet do Madrytu.Szeretnék egy Madridba.  
4.Jutro jest poniedziałek.Holnap hétfő .  
5.Proszę stół dla ... osób / na ... osoby. egy asztalt ... személy számára.  
6.wezwać policjęa rendőrséget  
7.Pokój do wynajęcia kiadó  
8.na początkuaz /kezdetben  
9.8 [osiem]8 [ ]  
10.wczoraj wieczoremtegnap  
11.być zmęczonym  
12.Zostaw mnie w spokoju! nyugton / békén!  
13.Pojedziemy w góry?Akarunk a hegyekbe menni? / Menjünk a ?  
14.Lubię kukurydzę.Szívesen kukoricát.  
15.siedem, osiem, dziewięć , nyolc, kilenc