50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


06/29/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Czy to muzeum jest otwarte w czwartki?Музей четвергам открыт?  
2.Chcę iść do kiosku, kupić gazetę.Я хочу в киоск, купить газету.  
3.Chciałbym / Chciałabym pokój z prysznicem.Я хотел бы / бы номер с душем.  
4.Ależ, to wspaniale! потрясающе! / Отлично!  
5.Japonia leży w Azji.Япония в Азии.  
6.jes tdokładnie 5 godzina 5 часов  
7.Mieć ochotę na ...  
8.Oni / one uczą się rosyjskiego.Они учат .  
9.Proszę na rogu skręcić w lewo.Идите налево, угол.  
10.Dzień dobry! утро! / Добрый день!  
11.Siódmy dzień to niedziela. день это воскресенье.  
12.złamać sobie nogęСломать себе  
13.Jak długo trwa podróż do Berlina?Как долго поезд идёт Берлина?  
14.Proszę o pokwitowanie / paragon.Выпишите мне, , счёт.  
15.mieć własny samochód собственную машину