50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/25/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.całe miastohela  
2.Podoba mi się ten park.Jag tycker den där parken.  
3.trzeba pracowaćman arbeta  
4.Gdzie można kupić znaczki pocztowe? kan man köpa frimärken?  
5.Chcę kupić książkę. vill köpa en bok.  
6.dzisiaj popołudniuidag eftermiddagen  
7.pytam się dlaczegojag undrar  
8.kwartał kvartal  
9.Pójdziemy do domu handlowego?Ska vi gå till ett ?  
10.Pokażę panu / pani.Jag visa er.  
11.jest mi ciepło / gorącojag är / het  
12.Chciałbym coś taniego.Jag skulle vilja ha något .  
13.Widzisz tam tę wieś? du byn där borta?  
14.Dobrze! / Zgadza się!Riktigt! / är sant!  
15.Zdarzył się wypadek.Det har hänt olycka.