50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


07/03/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Musi Pan poczekać. 必 须 等 待 。 
2.jeszcze raz / od nowa 新 
3.W tym kraju jest za dużo bezrobotnych.这个 家有太多失业者。 
4.Proszę mnie zawieźć pod ten adres.请您把我送到这 地址。 
5.To jest chyba moje miejsce.我想这个位置 我的。 
6.Stolice są duże i głośne.首都都是 大又吵的。 
7.Proszę pokazać mi to na mapie.请 在 地 图 上 指 我 看 。 
8.zabierać się w drogę 路 
9.w górach在 山  
10.zanosić na pocztę 到 邮 局 / 带 到 邮 局 
11.wzywać lekarza 人 去 叫 大 夫 / 医 生 
12.wygrywać siedem do pięciu以 七 比 五 取  
13.Ile waży ta paczka?这个邮 多重? 
14.Piąty miesiąc to maj. 个月份是五月 
15.matka 亲