50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


05/27/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.całe miasto  
2.Podoba mi się ten park. 喜欢那个公园。 
3.trzeba pracować 必 须 工 作 
4.Gdzie można kupić znaczki pocztowe?在哪里可 买到邮票? 
5.Chcę kupić książkę.我想买一本 。 
6.dzisiaj popołudniu 天 下 午 
7.pytam się dlaczego我 扪 自 问 为 什 么 
8.kwartał 个 季 度 
9.Pójdziemy do domu handlowego?我们 百货商店吗? 
10.Pokażę panu / pani.我跳给 看。 
11.jest mi ciepło / gorąco 得 好 热 
12.Chciałbym coś taniego.我 想 便 宜 些 的 。 
13.Widzisz tam tę wieś?你看 那里的村庄了吗? 
14.Dobrze! / Zgadza się!对 ! / 错 ! 
15.Zdarzył się wypadek.发生了一起 通事故。