50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Podstawowy:


08/02/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Zrób test:

0/15

Kliknij słowo!
1.Co mogę dla pana / pani zrobić?我能为您 什么吗? 
2.Chcę iść do optyka. 要去眼镜店。 
3.Rozumiem. 白 了 ! 
4.Gdzie jest łazienka? 池 ( 浴 室 ) 在 哪 里 ? 
5.Poproszę kartę dań.我要 一下菜单。 
6.Czego Pan sobie życzy?您 想 要 么 ? 
7.to miło z twojej strony 谢 你 的 好 意 
8.Czy w tym pociągu jest wagon sypialny?火车上有卧铺
9.Słuchać radia听 收 音  
10.Mamy wtorek, 17 kwietnia.今 天 是 星 期 二 , 四 月 七 日 。 
11.Chciałbym pełne wyżywienie.我 想 膳 食 的 住 宿 。 
12.to dobry pomysł这 是 好 主 意 
13.od dzisiaj 今 天 起 
14.To jest całkiem proste. 很简单。 
15.niedużo