50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


02/04/2023
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Jag vill köpa frukt och grönsaker.果物 野菜を買いたいです。 
2.När går sista tunnelbanetåget?地下鉄の 電は何時ですか? 
3.Var vänlig och ta mitt bagage.荷物を ってください。 
4.Vilken buss åker till centrum?中心部への スはどれですか? 
5.något gott何かいいも  
6.en svår olycka い事故 
7.under hela veckan 間ずっと 
8.dricka ur ett glas ラスから飲む 
9.den / det tredje 人目 
10.Jag skulle vilja ha en guide, som talar italienska.イタリア語を話すガイドさ がいいです。 
11.upp och ner上と  
12.på eftermiddagen午後  
13.Vi letar efter en sportaffär. ポーツ店を探しています。 
14.Det där är eleverna.こちら 生徒です。 
15.jag är inte hungrig私は空腹で ない