50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


05/22/2022
36
0
0:00 sec
Yes
Test 36      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Vi behöver pizza och spaghetti.私達はピザとスパゲッティが必 です。 
2.betala sina skulder彼の借金を払  
3.en kvällある  
4.Är restaurangen öppen? トランは開いていますか。 
5.Kan man låna en solstol här?ここでビーチチェアをレ タルできますか? 
6.Jag tycker inte om oliver. リーブは嫌いです。 
7.han behöver pengar はお金が必要だ 
8.Var är björnarna? どこですか? 
9.klippa håret髪を切ら る 
10.Jag skulle gärna vilja surfa.サーフィンが たいです。 
11.på ett avstånd av少し離れた に 
12.15 [femton]15 [十
13.Jag har en läkartid klockan tio.10時に 約があります。 
14.Var är tvättmaskinen? 濯機はどこですか? 
15.Ska vi åka till stranden? に行きましょうか?