50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


07/02/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Ni måste vänta.あなたは待たないと けません。 
2.en gång till / på nytt 一度 /新しく 
3.I det här landet finns det allt för många arbetslösa.この国は失業者が多す ます。 
4.Kör mig till den här adressen.この住 までお願いします。 
5.Jag tror, att det här är min plats.それ 私の席だと思いますが。 
6.Huvudstäderna är stora och bullriga.首都は きくてうるさいです。 
7.Kan ni visa mig det på kartan, tack.地図の上で見せ ください。 
8.ge sig iväg...は 発する 
9.i fjällen山脈  
10.ta / lämna till posten郵便 出す 
11.kalla på doktorn / läkaren医者を呼びにいかせ  
12.vinna med sju mot fem 5で勝つ 
13.Hur tungt är paketet? の重さは? 
14.Den femte månaden är maj.五番目の は五月です。 
15.modern母 / お さん