• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ታይኛ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′

ስሜት


-

สัตว์
sàt′

እንስሳ


-

กีฬา
gee-la

ስፖርት


-

เพลง
playng

ሙዚቃ


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan

ፅህፈት ቤት


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum

መጠጦች


-

คน
kon′

ሰዎች


-

เวลา
way-la

ጊዜ


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm

አካባቢ


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′

ማሸግ


-

เครื่องมือ
krêuang-meu

መሳሪያዎች


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn

ትራፊክ


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái

ፍራ ፍሬ


-

เวลาว่าง
way-la-wâng

የረፍት ጊዜ


-

ทหาร
tá′-hǎn

ወታደራዊ


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ

ልብስ


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn

ግኑኝነት


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee

ቴክኖሎጂ


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′

መኖሪያ ቤት


-

อาหาร
a-hǎn

ምግብ


-

อาชีพ
a-chêep

ሞያ


-

ผัก
pàk′

አትክልቶች


-

วัตถุ
wát′-tòo′

ቁሶች


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ

ስልጠና


-

ร่างกาย
râng-gai

ሰውነት


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

ተፈጥሮ


-

การเงิน
gan-nguнn′

ገንዘብ አያያዝ


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶

የቤት ወይም የቢሮ እቃዎች


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ

ሐይማኖት


-

พืช
pêut

አትክልቶች


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′

እረቂቅ


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua

የኩሽና እቃዎች


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′

መጠቀሚያ እቃዎች


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp

ጤነኝነት


-

รถ
rót′

መኪና


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′

ጥበብ


-

เมือง
meuang

ከተማ


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt

የአየር ሁኔታ


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′

ግብይት


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

ምህንድስና


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′

ትልቅ እንስሶች


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′

ትንሽ እንስሶች
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!