щыгъын     
‫ملابس‬

-

‫المعطف الواق‬
elmeataf elwaaki
+

шъхьарыхъон зыпыт кIакIу

-

‫حقيبة الظهر‬
hakiibat edhdhaher
+

кIыбIалъмэкъ

-

‫البشكير‬
elbeshkiir
+

загъэпскIмэ зыщалъэрэ халат

-

‫الحزام‬
elhizaam
+

бгырыпх

-

‫المريلة‬
elmariila
+

бгъэрышI

-

‫البيكيني‬
elbiikiinii
+

бикини

-

‫السترة‬
essotra
+

кIако

-

‫البلوزة‬
elblooza
+

блузк, кофтэ пIуакI

-

‫البوت‬
elboot
+

щазмэ

-

‫العقدة‬
eloekda
+

бант, лент, зэкъошIагъ

-

‫السوار‬
essiwaar
+

Iэхъу

-

‫البروش‬
elbroosh
+

бгъэхалъхь

-

‫ الزر‬
ezzer
+

кнопк

-

‫القبعة‬
elkobbaea
+

кепк, нэбжъэ паIу

-

‫القبعة‬
elkobbaea
+

паIо

-

‫غرفة الملابس‬
ghorfat elmalaabess
+

гардероб, щыгъын гъэтIылъыпI, зытIэкIыпI

-

‫الملابس‬
elmalaabess
+

щыгъын

-

‫ ملقَط الغسيل‬
melkat eshshaear
+

прищепк, егъэубыт

-

‫الطوق‬
attawek
+

пшъапIэ

-

‫التاج‬
ettaaj
+

пачъыхьэ тандж

-

‫ زر الكم‬
zer elkom
+

запонк, Iэшъхьэхалъхь, IэшъхьэхэIу

-

‫الحفاضات‬
elhaffaadhaat
+

сабыим кIадзэрэ пIэтехъоцIыкIу

-

‫الفستان‬
elfostaan
+

джан

-

‫القرط‬
elkert
+

тхьакIумэпылъ

-

‫الموضة‬
elmoodhat
+

къежьэгъакI, мод

-

‫حذاء الحمام‬
hithaa' elhammaam
+

унэ цуакъэ

-

‫الفراء‬
elfiraa'
+

хъурышъохэкI

-

‫القفاز‬
elkoffaaz
+

Iабыцу, Iалъ

-

‫الجزمة المطاطية‬
eljazma elmattaatiya
+

хьэшъо щазмэхэр

-

‫ دبوس الشعر‬
dabboos eshshaear
+

шъхьэхэIу

-

‫حقيبة اليد‬
hakiibat elya
+

Iалъмэкъ

-

‫الشماعات‬
eshshmaaeaat
+

щыгъын пылъапI

-

‫القبعة‬
elkobbaea
+

шляп, упкIэ паIу

-

‫الحجاب‬
elhijaab
+

платыку, шъхьэтехъу

-

‫حذاء المشي لمسافات طويلة ‬
hidhaa' elmashii lmasaafaat tawiila
+

турист цуакъ

-

‫غطاء للرأس‬
ghitaa' lerra'es
+

шъхьарыхъон

-

‫السترة‬
essotra
+

кIако

-

‫الجينز‬
eljiinz
+

джинсы

-

‫المجوهرات‬
elmojawharaat
+

зызэрагъэкIэракIэрэр

-

‫الغسيل‬
elghasiil
+

чIэгъ-чIэлъхэр

-

‫سلة الغسيل‬
sallat elghasiil
+

чIэгъ-чIэлъ мат

-

‫الحذاء الجلدي‬
elhidhaa' ejjeldii
+

шъо щазым

-

‫القناع‬
elkinaaea
+

нэIурыхъу

-

‫القفاز‬
elkoffaaz
+

Iалъ, Iэбыцу

-

‫وشاح‬
elwishaah
+

шал

-

‫السروال‬
esserwaal
+

хъулъфыгъэ гъончэдж

-

‫اللؤلؤة‬
ello'lo'a
+

налмэс-налкъутац

-

‫المعطف المكسيكي‬
elmeataf elmeksiikii
+

пончо

-

‫الزر الكباس‬
ezerr elkabbaas
+

кнопк

-

‫قميص النوم‬
kamiis ennawem
+

пижам

-

‫الخاتم‬
elkhaatam
+

Iэлъын

-

‫الصندل‬
essandaal
+

сэндал, цокъэ благъ

-

‫الوشاح‬
elwishaah
+

шарф

-

‫القميص‬
elkamiis
+

джан

-

‫الحذاء‬
elhidhaa'
+

туфлэ

-

‫ نعل الحذاء الداخلي ‬
naeal elhithaa' eddaakhilii
+

лъэгу

-

‫الحرير‬
elhariir
+

данэ

-

‫أحذية التزلج‬
ahdhiyat ettazalloj
+

псыкъу цуакъэхэр

-

‫التنورة‬
ettannoura
+

кIэпхын

-

‫الشبشب‬
eshshebsheb
+

цокъэ пIуакIэхэр

-

‫حذاء الرياضة‬
hidhaa' erriyaadha
+

спорт лъэкъопылъхь

-

‫حذاء للمشي على الجليد‬
hidhaa' elmashii alaa eljaliid
+

кIымэфэ щазм

-

‫الشراب‬
eshsharaab
+

лъэпэд

-

‫العرض الخاص‬
eleardh elkhaas
+

гущыIэ къышIын

-

‫بقعة‬
bokea
+

бжьыгъэ

-

‫جورب نسائي‬
jawrab nisaa'ii
+

лъэпэдхэр

-

‫قبعة من القش‬
kobbaea menelkashsh
+

орзэ паIу

-

‫المشارب‬
elmashaareb
+

бзыгъэ бгъузэхэр

-

‫البدلة‬
elbadla
+

кIэкозэпылъ

-

‫النظارات الشمسية‬
ennadhdhaarat eshshamsiya
+

тыгъэ нэгъундж

-

‫السترة‬
essotra
+

свитер, кофтэ хъагъэ Iужъу

-

‫ملابس السباحة‬
malaabes essibaaha
+

загъэпскI хъумэ ащэгъы

-

‫رباط العنق‬
ribaat eleonok
+

галстук

-

‫مشد الصدر‬
mshaddo essader
+

бгъэкIапх, топ

-

‫ لباس سباحة‬
libaas sibaaha
+

плавк

-

‫الملابس الداخلية‬
elmallabess eddakhiliya
+

чIэгъчIэлъ

-

‫قميص بلا أكمام‬
kamiis blaa akmaam
+

майк

-

‫الصدرية‬
essadriya
+