абстрактнэ зэхэшIыкI     
Abstrakte begreber

-

administrationen

къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-

reklamen

реклам, къэбарягъашI

-

pilen

щэбзащ

-

forbuddet

Iизын зыхэмылъыр

-

karrieren

карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-

midten

гузэгу

-

valget

хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-

samarbejdet

Iоф зэдэшIэныр

-

farven

шъо

-

kontakten

контакт, зэгурыIоныр

-

faren

щынагъо

-

kærlighedserklæringen

шIу зэрилъэгъурэр риIон

-

forfaldet

зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-

definitionen

гъэунэфыныр

-

forskellen

зэфэмыдэныгъ

-

vanskeligheden

къиныгъу

-

retningen

направление

-

opdagelsen

къэгъотыгъакIэр

-

uordenen

тэрэзыджэ

-

det fjerne

чыжьагъ

-

afstanden

чIыгууанэ

-

mangfoldigheden

зэфэмыдэныгъ

-

indsatsen

уилъэкI епхьылIэныр

-

efterforskningen

уплъэкIуныр, ушэтыныр

-

faldet

тефэныр укIорэиныр

-

kraften

кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-

duften

мэ IашIу

-

frihed

шъхьафитныгъ

-

spøgelset

нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-

halvdelen

ыныкъу

-

højden

лъэгагъ

-

hjælpen

IэпыIэгъу

-

gemmestedet

гъэбылъыпIэ

-

hjemlandet

родинэ, хэкужъ

-

hygiejnen

къэбзэныгъ

-

ideen

идей

-

illusionen

нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-

fantasien

фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-

efterretningen

акъылышIоныгъ

-

invitationen

къегъэблэгъэныр

-

retfærdigheden

зэфагъ

-

lyset

нэф, нэфын

-

udseendet

плъакIэ

-

tabet

шIокIодыныр, чIэнэныр

-

forstørrelsen

хэхъоныр

-

fejlen

хэукъоныгъ

-

mordet

укIыныгъ

-

nationen

нацие

-

nyheden

къежьэгъакI

-

planlægningen

ихъухьаныр

-

problemet

проблем

-

beskyttelsen

къэухъумэныгъ

-

spejlingen

къэгъэлъэгъоныр

-

republikken

республик

-

risikoen

теушхоныгъ, екуныгъ

-

sikkerheden

щынэгъончъагъ

-

kønnet

пол, хъуа-бза

-

skyggen

жьау

-

størrelsen

иинагъ

-

solidariteten

зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-

succesen

гъэхьагъэ

-

støtten

IэпыIэгъу

-

traditionen

хабзэ афэхъугъэр

-

vægten

онтэгъугъэ, хьылъагъ

-
administrationen
къулыкъушIапI, гъэIорышIапIэ

-
reklamen
реклам, къэбарягъашI

-
pilen
щэбзащ

-
forbuddet
Iизын зыхэмылъыр

-
karrieren
карьер, къулыкъоу зыпылъыр

-
midten
гузэгу

-
valget
хэдэныгъ, къыхэхыныгъ

-
samarbejdet
Iоф зэдэшIэныр

-
farven
шъо

-
kontakten
контакт, зэгурыIоныр

-
faren
щынагъо

-
kærlighedserklæringen
шIу зэрилъэгъурэр риIон

-
forfaldet
зэхэкъутэныр, зэщыкъоныр

-
definitionen
гъэунэфыныр

-
forskellen
зэфэмыдэныгъ

-
vanskeligheden
къиныгъу

-
retningen
направление

-
opdagelsen
къэгъотыгъакIэр

-
uordenen
тэрэзыджэ

-
det fjerne
чыжьагъ

-
afstanden
чIыгууанэ

-
mangfoldigheden
зэфэмыдэныгъ

-
indsatsen
уилъэкI епхьылIэныр

-
efterforskningen
уплъэкIуныр, ушэтыныр

-
faldet
тефэныр укIорэиныр

-
kraften
кIуачIэ, къарыу, лъэкIы

-
duften
мэ IашIу

-
frihed
шъхьафитныгъ

-
spøgelset
нэм къыпэшIошIрэр, ныбжьыкъу

-
halvdelen
ыныкъу

-
højden
лъэгагъ

-
hjælpen
IэпыIэгъу

-
gemmestedet
гъэбылъыпIэ

-
hjemlandet
родинэ, хэкужъ

-
hygiejnen
къэбзэныгъ

-
ideen
идей

-
illusionen
нэпIэхъ, гугъэ нэпцI

-
fantasien
фантазие, гугъэ нэпцI, пцIы

-
efterretningen
акъылышIоныгъ

-
invitationen
къегъэблэгъэныр

-
retfærdigheden
зэфагъ

-
lyset
нэф, нэфын

-
udseendet
плъакIэ

-
tabet
шIокIодыныр, чIэнэныр

-
forstørrelsen
хэхъоныр

-
fejlen
хэукъоныгъ

-
mordet
укIыныгъ

-
nationen
нацие

-
nyheden
къежьэгъакI

-
muligheden
амал

-
tålmodigheden
щыIагъ

-
planlægningen
ихъухьаныр

-
problemet
проблем

-
beskyttelsen
къэухъумэныгъ

-
spejlingen
къэгъэлъэгъоныр

-
republikken
республик

-
risikoen
теушхоныгъ, екуныгъ

-
sikkerheden
щынэгъончъагъ

-
hemmeligheden
шъэфы

-
kønnet
пол, хъуа-бза

-
skyggen
жьау

-
størrelsen
иинагъ

-
solidariteten
зэдэштэныгъ, зэгурыIоныгъ

-
succesen
гъэхьагъэ

-
støtten
IэпыIэгъу

-
traditionen
хабзэ афэхъугъэр

-
vægten
онтэгъугъэ, хьылъагъ