чIыопс     
Loodus

-

kaar +

дугэ

-

tall +

къакъыр

-

laht +

хытIуал

-

rand +

зыгъэпскIыпIэ, тыгъэзегъэупI

-

mull +

щэрэб

-

koobas +

гъочIэгъ

-

talu +

ферм, Iэщ

-

tuli +

машIо

-

jälg +

лъэуж

-

gloobus +

глобус

-

viljasaak +

лэжьыгъэ

-

heinapall +

мэкъу зэкIоцIыпхагъ

-

järv +

псыхъурай

-

leht +

тхьапэ

-

mägi +

къушъхьэ

-

ookean +

океан

-

panoraam +

теплъэ, сурэтышху

-

kalju +

къушъхьэ цакI

-

allikas +

псынэкIэчъ

-

soo +

темэн. орыжъ

-

puu +

чъыгы

-

puutüvi +

чъыгыпкъы

-

org +

къо, къуладж, кIэй, хъоу

-

vaade +

теплъэ

-

veejuga +

псы утхэ, цIырэ

-

juga +

псыкъефэх

-

laine +

ор, псы ор

-
kaar
дугэ

-
tall
къакъыр

-
laht
хытIуал

-
rand
зыгъэпскIыпIэ, тыгъэзегъэупI

-
mull
щэрэб

-
koobas
гъочIэгъ

-
talu
ферм, Iэщ

-
tuli
машIо

-
jälg
лъэуж

-
gloobus
глобус

-
viljasaak
лэжьыгъэ

-
heinapall
мэкъу зэкIоцIыпхагъ

-
järv
псыхъурай

-
leht
тхьапэ

-
mägi
къушъхьэ

-
ookean
океан

-
panoraam
теплъэ, сурэтышху

-
kalju
къушъхьэ цакI

-
allikas
псынэкIэчъ

-
soo
темэн. орыжъ

-
puu
чъыгы

-
puutüvi
чъыгыпкъы

-
org
къо, къуладж, кIэй, хъоу

-
vaade
теплъэ

-
veejuga
псы утхэ, цIырэ

-
juga
псыкъефэх

-
laine
ор, псы ор