зэхэшIыкIыныгъэхэр     
Känslor

-

kärlek +

гум рихьыныр

-

ilska +

лъэшэу губжыныгъ

-

tristess +

зэщыныгъ

-

förtroende +

цыхьэ

-

kreativitet +

ямышIыкIэныгъ

-

kris +

кризис

-

nyfikenhet +

сыдрэри зэригъэшIэным кIэхъопсын

-

nederlag +

къытекIоныр

-

depression +

депрессие

-

förtvivlan +

гукIодыгъо

-

besvikelse +

кIэгъожьыныр, гущыкIыныр

-

misstro +

цыхьэ мышIын

-

tvivel +

еджэнджэшыныгъ

-

drömmande +

пкIыхьипIэ

-

utmattning +

пшъын

-

rädsla +

щынагъо, щтэ

-

bråk +

зэщыхьаныр

-

vänskap +

зэкъошыныгъ

-

roligt +

гуапэ, гухахъу

-

sorg +

чэфынчъагъ, гукъау

-

grimaserande +

нэшIэ-IушIагъ

-

lycka +

насып

-

hopp +

гугъэ

-

hunger +

гъаблэ

-

intresse +

шIогъэшIэгъон

-

glädje +

гушIуагъо

-

kyss +

бэоныр

-

ensamhet +

зэкъоныгъ

-

kärlek +

шIулъэгъу

-

melankoli +

гумэхагъ, нэшхъэигъ

-

stämningen +

ыгукIэ изэрэщыт

-

optimism +

нэшIогушIуагъ, оптимизм

-

panik +

егъэлыягъэу щынэныгъ

-

förvirring +

зэрымырыныгъ

-

raseri +

Губжы ин, пхъэшэныгъ

-

avslag +

мыдэныр

-

förhållande +

фыщытыкIэ

-

begäran +

кIэупчIэн

-

skrik +

куо макъ, кIый макъ

-

trygghet +

щынэгъончъэ

-

chock +

щтэн

-

leende +

щхыпцIын

-

ömhet +

гъэшIоныгъ

-

tanke +

гупшыс

-

tankfull +

хэгупшысэныгъ

-
kärlek
гум рихьыныр

-
ilska
лъэшэу губжыныгъ

-
tristess
зэщыныгъ

-
förtroende
цыхьэ

-
kreativitet
ямышIыкIэныгъ

-
kris
кризис

-
nyfikenhet
сыдрэри зэригъэшIэным кIэхъопсын

-
nederlag
къытекIоныр

-
depression
депрессие

-
förtvivlan
гукIодыгъо

-
besvikelse
кIэгъожьыныр, гущыкIыныр

-
misstro
цыхьэ мышIын

-
tvivel
еджэнджэшыныгъ

-
drömmande
пкIыхьипIэ

-
utmattning
пшъын

-
rädsla
щынагъо, щтэ

-
bråk
зэщыхьаныр

-
vänskap
зэкъошыныгъ

-
roligt
гуапэ, гухахъу

-
sorg
чэфынчъагъ, гукъау

-
grimaserande
нэшIэ-IушIагъ

-
lycka
насып

-
hopp
гугъэ

-
hunger
гъаблэ

-
intresse
шIогъэшIэгъон

-
glädje
гушIуагъо

-
kyss
бэоныр

-
ensamhet
зэкъоныгъ

-
kärlek
шIулъэгъу

-
melankoli
гумэхагъ, нэшхъэигъ

-
stämningen
ыгукIэ изэрэщыт

-
optimism
нэшIогушIуагъ, оптимизм

-
panik
егъэлыягъэу щынэныгъ

-
förvirring
зэрымырыныгъ

-
raseri
Губжы ин, пхъэшэныгъ

-
avslag
мыдэныр

-
förhållande
фыщытыкIэ

-
begäran
кIэупчIэн

-
skrik
куо макъ, кIый макъ

-
trygghet
щынэгъончъэ

-
chock
щтэн

-
leende
щхыпцIын

-
ömhet
гъэшIоныгъ

-
tanke
гупшыс

-
tankfull
хэгупшысэныгъ