техникэ     
เทคโนโลยี

-

ปั๊มลม
bhám′-lom′

зэрагъэпщрэ Iэмэ-псым

-

ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n

кабелькIэ агъэIорышIэр шъонтырып

-

ล้อเฟือง
láw-feuang

цэхэр зытет щэрэхъ

-

เดสก์ทอป
dàyt-tâwp

компьютерым исистемнэ блок

-

ดีวีดี
dee-wee-dee

DVD цифрэ видеодиск

-

เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ

гъогу напцэхэр зэраупкIэрэр

-

เลนส์
layn

объектив

-

ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua

зэкIэзыугъоерэ винт

-

ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha

бэ зыпыгъанэрэ штепсель

-

รีโมท
ree-môt

чыжьэкIэ зыгъэIорышIэрэ пульт

-

กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt

космосым зэрэбыбхэрэ аппарат

-

สวิทช์
sà′-wít′

зэблэгъэуцукIын

-

กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′

жыбгъэм ыкIуачIэ зэрашырэр

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
зэрагъэпщрэ Iэмэ-псым

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
аэрофотосъемк

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
шарикоподшипник

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
батарейк

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
кушъхьэфэчъэ пшъэхъу

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
кабель

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
кабелькIэ агъэIорышIэр шъонтырып

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
фотоаппарат

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
кассет

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
зэтезгъэуцожьрэ Iэмэ-псым

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
кабин

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
цэхэр зытет щэрэхъ

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
код зиIэ IункIыбз

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
компьютер

-
เครน
krayn
кран

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
компьютерым исистемнэ блок

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
убырыу Iэмэ-псым

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
дисковод

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
DVD цифрэ видеодиск

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
электромотор

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
энергие

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
экскаватор

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
факс

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
кинокамер

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
дискет

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
тыгъэ нэгъундж

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
диск пхъаш

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
джойстик

-
ปุ่ม
bhòom′
клавиш

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
игъэтIылъыкIын

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
ноутбук

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
гъогу напцэхэр зэраупкIэрэр

-
เลนส์
layn
объектив

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
машин

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
зэкIэзыугъоерэ винт

-
เหมือง
měuang
шахт

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
бэ зыпыгъанэрэ штепсель

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
принтер

-
โปรแกรม
bhroh-græm
программ

-
ใบพัด
bai′-pát′
пропеллер

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
насос

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
проигрыватель

-
รีโมท
ree-môt
чыжьэкIэ зыгъэIорышIэрэ пульт

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
робот

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
спутник антенн

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
зэрыдэхэрэ машин

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
диафильм

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
гелитехникэ

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
космосым зэрэбыбхэрэ аппарат

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
пахъэ кызэрихрэ ут

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
пылъапIэ

-
สวิทช์
sà′-wít′
зэблэгъэуцукIын

-
เทปวัด
tâyp-wát′
рулетк

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
техник

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
телефон

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
телеобъектив

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
телескоп

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
флешк

-
วาล์ว
waw
клапан

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
видеокамер

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
электричестэм иинагъ

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
псыщэрыхъ

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
жыбгъэм ыкIуачIэ зэрашырэр

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
жьы шъхьал